List of donors in alphabetical order

 

Slno

Year

Sarva Shri/Shrimati

Amount

1

2004

Anandarama Holla-Kumarakrupa,BLR

200

2

2004

Ananta Padmanabha Aithal, Kota

300

3

2005

Anasuya & Chandrashekhar kalkur,Barkur

500

4

2011

Anonymous

1001

5

2004

Balachandra Mule- Byndoor

100

6

2006

Balakrishna Rao

45

7

2004

Dr Lata & Dr Vishnumurthy aithal

2500

8

2004

Dr. Sudha & Dr. Ramesha Somayaji

1000

9

2005

Dr. Upadhya - Australia

1000

10

2004

Gajanana Joshi V- Navunda

50

11

2005

Ganapathi,Coppell, USA

43

12

2005

Ganesh and Meena,Cincinnati USA

5000

13

2006

Ganesh and Meena,Cincinnati USA

1568

14

2013

Ganesh and Meena,Cincinnati USA

1568

15

2015

Ganesh and Meena,Cincinnati USA

5000

16

2004

Ganesha Aithal D- Devali

100

17

2006

Jyothi Somayaji

150

18

2004

Krishna Bhatta- Chitrapadi

50

19

2004

Krishna Murthy Aithal, H, BLR

100

20

2004

Krishnamurthy Navuda B- Bayndoor

100

21

2004

Krishnamurthy Vaidya U, Byndoor

100

22

2012

Kumar

501

23

2004

Lakshmikumara Holla- Byndoor

150

24

2004

Lakshminarayana Bhat, Dharwad

35

25

2007

Madhura Upadhya(Gundumi)

1500

26

2008

Madhura Upadhya(Gundumi)

859

27

2010

Madhura Upadhya(Gundumi)

1000

28

2013

Madhura Upadhya(Gundumi)

1000

29

2014

Madhura Upadhya(Gundumi)

2000

30

2004

Manjunatha Holla, Gulbarga

100

31

2004

Manjunatha Karanta, Dharwad

35

32

2015

Manjunatha Maiyya -Manipala

3000

33

2004

Mayya R A , Dharwad

50

34

2004

Mayya Y S - Dharwad

50

35

2004

Mohan Rao- Sulya

100

36

2006

Murali Bhandari

880

37

2004

Muralidhara Aithal - Devali

100

38

2015

Murali Pakam Subramanyam

1000

39

2009

Nagappayya Maiya( Bengaluru)

5000

40

2010

Nagappayya Maiya( Bengaluru)

5000

41

2012

Nagappayya Maiya( Bengaluru)

5000

42

2014

Nagappayya Maiya( Bengaluru)

5000

43

2004

Nailesh kumar, Dharwad

50

44

2004

Narasimha Holla,Subrahmanyanagara,BLR

51

45

2004

Narayana Upadhya- Jayanagar,BLR

2501

46

2008

Narayana Upadhya- Jayanagar,BLR

1000

47

2004

Padmanabha Sahasra G, Pandeshwara

50

48

2005

Parameshvara Basri H, Mahalakshmipuram

300

49

2004

Phanidhara(Sannappa) Somayaji, BLR

3011

50

2004

Prabhakara Madhyastha, C, Kota

50

51

2004

Prakash Madhyastha K. Kota

50

52

2004

Prakash Rao Padmanabhanagara,BLR

300

53

2004

Prakasha Mayya- Parampalli

1000

54

2007

Prakasha Mayya- Parampalli

1000

55

2005

Raghavendra Aital(USA)

5300

56

2008

Raghavendra Aital(USA)

2000

57

2008

Rajani Holla(USA)

300

58

2005

Ramachandra Bairi, Bayar's Cofee,BLR

1000

59

2004

Ramakrishna Joshi- kirimanjeshwara

100

60

2004

Ramananda Vaidya, BTM, Bangalore

101

61

2004

Ramesha Vaidya - Uppunda

100

62

2008

Ranjit Mallela(USA)

907

63

2005

Sanjay S Rao,Herndon, USA

172

64

2005

Satish C N. Cupertino, USA

2193

65

2004

Satyanarayana Adiga

50

66

2005

Satyanarayana Upadhya, J P Nagar -BLR

200

67

2004

Savitri & Shankaranarayana Somayaji

260

68

2004

Shankara Narayana Aithal-Parampalli

200

69

2004

Shankara Upadhya- Gundumi

100

70

2004

Shankaranarayana Adiga

100

71

2006

Shantarama Holla, Bangalore

820

72

2005

Sheshadri  & Ranjini, Bangalore

501

73

2006

Shiva Mohan Aital

50

74

2004

Shivashankara Somayaji

100

75

2005

Shripati Bairi, Chamarajpet, Bangalore

100

76

2004

Sridhara Adhikari - Yalachenahalli,BLR

50

77

2004

Srinivasa Murthy, Bangalore

250

78

2004

Srinivasa Udupa, Jayanagar Mysore

100

79

2004

Subrahmanya Navuda. B- Byndoor

100

80

2015

Sudhakara Bhat  S Y

4500

81

2005

Susheela & Chandrashekhar Aital,Kota

500

82

2004

Taranatha Holla, Saligrama

25

83

2005

Uday Kumar Herle, P  Jayanagara-BLR

50

84

2004

Upendra Somayaji- Chitrapadi

2000

85

2004

Vasudeva Karanta- Kambadakone

100

86

2004

Venkatakrishna Aithal JP Nagar, BLR

100

87

2005

Vijay Balebail, USA

2752

88

2004

Vijaya Bhaskar K- Shankaranagara,BLR

1000

89

2005

Yajnanarayana Herle- Ramanagara

1001

 

 

Total

89380