Donors list | Income and Utilization Statement for the Financial year 2004-2005 / 2005-2006 /2006-2007 / 2007-2008 / 2008-2009 / 2009-2010 / 2010-2011

List of Donors( In alphabatical order) 
Slno Year Sarva Shri/Shrimati Amount Slno Year Sarva Shri/Shrimati Amount
1
2004
Anandarama Holla-Kumarakrupa,BLR 200 40
2004
Prabhakara Madhyastha, C, Kota 50
2
2004
Ananta Padmanabha Aithal, Kota 300 41
2004
Prakash Madhyastha K. Kota 50
3
2005
Anasuya & Chandrashekhar kalkur,Barkur 500 42
2004
Prakash Rao Padmanabhanagara,BLR 300
4
2004
Balachandra Mule- Byndoor 100 43
2004
Prakasha Mayya- Parampalli 1000
5
2006
Balakrishna Rao  45 44
2007
Prakasha Mayya- Parampalli 1000
6
2004
Dr Lata & Dr Vishnumurthy aithal 2500 45
2005
Raghavendra Aital(USA) 5300
7
2004
Dr. Sudha & Dr. Ramesha Somayaji 1000 46
2008
Raghavendra Aital(USA) 2000
8
2005
Dr. Upadhya - Australia 1000 47
2008
Rajani Holla(USA) 300
9
2004
Gajanana Joshi V- Navunda 50 48
2005
Ramachandra Bairi, Bayar's Cofee,BLR 1000
10
2005
Ganapathi,Coppell, USA 43 49
2004
Ramakrishna Joshi- kirimanjeshwara 100
11
2005
Ganesh and Meena,Cincinnati USA 5000 50
2004
Ramananda Vaidya, BTM, Bangalore 101
12
2006
Ganesh and Meena,Cincinnati USA 1568 51
2004
Ramesha Vaidya - Uppunda 100
13
2004
Ganesha Aithal D- Devali 100 52
2008
Ranjit Mallela(USA) 907
14
2006
Jyothi Somayaji 150 53
2005
Sanjay S Rao,Herndon, USA 172
15
2004
Krishna Bhatta- Chitrapadi 50 54
2005
Satish C N. Cupertino, USA 2193
16
2004
Krishna Murthy Aithal, H, BLR 100 55
2004
Satyanarayana Adiga 50
17
2004
Krishnamurthy Navuda B- Bayndoor 100 56
2005
Satyanarayana Upadhya, J P Nagar -BLR 200
18
2004
Krishnamurthy Vaidya U, Byndoor 100 57
2004
Savitri & Shankaranarayana Somayaji 260
19
2004
Lakshmikumara Holla- Byndoor 150 58
2004
Shankara Narayana Aithal-Parampalli 200
20
2004
Lakshminarayana Bhat, Dharwad 35 59
2004
Shankara Upadhya- Gundumi 100
21
2007
Madhura Upadhya(Gundumi) 1500 60
2004
Shankaranarayana Adiga 100
22
2008
Madhura Upadhya(Gundumi) 859 61
2006
Shantarama Holla, Bangalore 820
23
2010
Madhura Upadhya(Gundumi) 1000 62
2005
Sheshadri  & Ranjini, Bangalore 501
24
2004
Manjunatha Holla, Gulbarga 100 63
2006
Shiva Mohan Aital 50
25
2004
Manjunatha Karanta, Dharwad 35 64
2004
Shivashankara Somayaji 100
26
2004
Mayya R A , Dharwad 50 65
2005
Shripati Bairi, Chamarajpet, Bangalore 100
27
2004
Mayya Y S - Dharwad 50 66
2004
Sridhara Adhikari - Yalachenahalli,BLR 50
28
2004
Mohan Rao- Sulya 100 67
2004
Srinivasa Murthy, Bangalore 250
29
2006
Murali Bhandari 880 68
2004
Srinivasa Udupa, Jayanagar Mysore 100
30
2004
Muralidhara Aithal - Devali 100 69
2004
Subrahmanya Navuda. B- Byndoor 100
31
2009
Nagappayya Maiya( Bengaluru) 5000 70
2005
Susheela & Chandrashekhar Aital,Kota 500
32
2010
Nagappayya Maiya( Bengaluru) 5000 71
2004
Taranatha Holla, Saligrama 25
33
2004
Nailesh kumar, Dharwad 50 72
2005
Uday Kumar Herle, P  Jayanagara-BLR 50
34
2004
Narasimha Holla,Subrahmanyanagara,BLR 51 73
2004
Upendra Somayaji- Chitrapadi 2000
35
2004
Narayana Upadhya- Jayanagar,BLR 2501 74
2004
Vasudeva Karanta- Kambadakone 100
36
2008
Narayana Upadhya- Jayanagar,BLR 1000 75
2004
Venkatakrishna Aithal JP Nagar, BLR 100
37
2004
Padmanabha Sahasra G, Pandeshwara 50 76
2005
Vijay Balebail, USA 2752
38
2005
Parameshvara Basri H, Mahalakshmipuram 300 77
2004
Vijaya Bhaskar K- Shankaranagara,BLR 1000
39
2004
Phanidhara(Sannappa) Somayaji, BLR 3011 78
2005
Yajnanarayana Herle- Ramanagara 1001
 
Column Total  34728     Column Total  25082
            Grand Total 59810

Income and expenditure Statement for the year ending 31/03/2005 Income and expenditure Statement for the year ending 31/03/2006
Income Naration Distribution Income Naration Distribution
2947 Acount opening   9911 From sale of CDs  
12985 From sale of books   9296 From sale of books  
2120 From sale of CDs   17911 Donations received  
19820 Donations received   4649 Savings bank Interest  
      5058 Dividend earned  
  Veda books 8015      
  Registration,bank  charges 1080   To Corpus Fund 17000
  Honararium and Scholarships 21000   Printing,Cost of uniforms 4489
  To Corpus fund 8000   Honararium and Scholarships 23100
223 Execcs expenditure over income     Carried Over 2236
38095 Total 38095 46825 Total 46825
Income and expenditure Statement for the year ending 31/03/2007 Income and expenditure Statement for the year ending 31/03/2008
Income Naration Distribution Income Naration Distribution
2236 B/F   3786 B/F  
6052 From sale of CDs   3560 From sale of CDs  
3513 Donations received   3500 Donations received  
735 Savings bank Interest   977 Savings bank Interest  
48040 Dividend earned   2175 Sale of Books  
      43056 Dividend earned  
  CD Recording related expenses 12066      
  Printing, photo,web,cost of uniforms,,, 7424   To corpus Fund 5000
  Honararium and Scholarships 37300   Domain renewals,hosting 3080
  C/O 3786   Purchase of Uniform 3840
60576 Total 60576   CD Reproduction 5668
  Honararium, Scholorship distributed 41500
  C/O -2034
57054 Total 57054
Income and expenditure Statement for the year ending 31/03/2009 Income and expenditure Statement for the year ending 31/03/2010
Income Naration Distribution Income Naration Distribution
-2034 B/F   9327 B/F  
16670 From CD Sales   18245 From CD Sales  
5066 Donations received   18857 Dividend received  
778 Savings bank Interest   1890 From Book sales  
1350 From Book sales   5000 Donation received  
38875 Dividend received   4874 Savings bank Interest  
           
  To corpus Fund 3000   To Corpus fund 5000
  Domain renewals,hosting 0   Honararium, Scholorships distributed 18000
  Purchase of books,Uniform 6450   C/O 35193
  CD Reproduction 14228 58193 Total 58193
  Honararium, Scholorships distributed 28050
  C/O 9327
60705 Total 61055
Income and expenditure Statement for the year ending 31/03/2011
Income Naration Distribution
35193 B/F  
25935 From CD Sales  
42553 Dividend received  
2295 From Book sales  
6000 Donation received  
1738 Savings bank Interest  
     
  CD duplication,book printing etc 22775
  Honararium, Scholorships distributed 29000
  C/O 61939
113714 Total 113714

Note: All figures are in INR